Γενικά Νέα

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η εταιρεία Adelco A.E. λειτουργούσε πάντοτε με έντονο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ενισχύοντας και υποστηρίζοντας την τοπική κοινότητα. Καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας, λειτουργεί σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την επεξεργασία των αποβλήτων και ανακυκλώσιμων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον ισότιμο και δίκαιο, με επίκεντρο την προσωπική ευημερία και τη διαρκή εξέλιξη των εργαζομένων, προσφέροντας ευκαιρίες κατάρτισης και επαγγελματικής ανέλιξης.

Επίσης, σε συνεργασία με επαγγελματίες του κλάδου περίθαλψης και οργανώσεις ασθενών και ιατρικές οργανώσεις, προσφέρει σεμινάρια και ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακοεπαγρύπνησης.

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις δεοντολογικές πρακτικές που έχει καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), παράγει ασφαλή φαρμακευτικά προϊόντα με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας στις συσκευασίες σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες (GMP). Τέλος, συνεργάζεται με την κοινότητα τοπικά και σε διεθνές επίπεδο, προσφέροντας χορηγίες για τον πολιτιστικό πλούτο και υποστηρίζοντας φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Τα τελευταία έτη, η Adelco υποστηρίζει το έργο μας μέσα από δράσεις που οδηγούν σε διαρκή εξέλιξη και ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

Η Adelco μας βοηθά να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των παιδιών μας στη δύσκολη καθημερινότητά τους!