Στιγμές νοστιμιάς και εκπαίδευσης από τους εκπαιδευόμενους της Τάξης

του “Κυλικείου ” του Συλλόγου μας.