Γενικά Νέα

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, μετά από αίτημα του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εξετάσεις από το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τον ιό COVID-19  στους εργαζομένους και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 στους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας ΙΡΙΔΑ της Αμυμώνης. Όλοι οι εξεταζόμενοι βρέθηκαν αρνητικοί στην παρουσία του ιού. Προστατευόμαστε τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και μένουμε υγιείς και ασφαλείς!