Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΤα Νέα της Αμυμώνης

Σε συνέχεια της πενθήμερης δια ζώσης εκπαίδευσης, ξεκίνησε σήμερα ο κύκλος των εξ΄αποστάσεως εκπαιδεύσεων για την προώθηση της επικοινωνίας σε άτομα με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες

στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA2
Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities

«PrECIVIM»

με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ.

 

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο ημέρας «Ίριδα», με τη συμμετοχή προσωπικού της Αμυμώνης, από την Associate Professor Andrea HATHAZI PhD in Special Education Department από το πανεπιστήμιο BBU (Babes Bolyai University).