Γενικά ΝέαΠρογράμματα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘ErISFaVIA- Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities’,  του προγράμματος  Erasmus+, Key Action 2, με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το τελευταίο on-line workshop με θέμα «Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια επικοινωνιακή σχέση με παιδιά χωρίς ικανότητα ομιλίας;».

Μαζί με την «Αμυμώνη» συμμετείχαν ευρωπαϊκοί φορείς πρώιμης παρέμβασης παιδιών με προβλήματα όρασης και Πανεπιστημιακά ιδρύματα:

  • Ayse Nurtac Sozbir Gunebakan Association
  • Babes-Bolyai University
  • Blindeninstitut München / Maria-Ludwig-Ferdinand-Schule
  • Instabul Medeniyet University
  • Mali dom – Zagreb day center for rehabilitation of children and youth
  • Special High School for the Visually Impaired Cluj-Napoca
  • St Barnabas School for the Blind
  • Syzoi
  • University of Thessaly
 Ευχαριστούμε πολύ το Blindeninstitut της Γερμανίας και ανυπομονούμε για την επόμενη δια ζώσης συνάντηση!