Γενικά Νέα

Η τέταρτη διακρατική συνάντηση για το έργο “ErISFaVIA – Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities”, του προγράμματος Erasmus+, Key Action 2, με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ, στην Κροατία στις 12 Νοεμβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούσαν στις δράσεις του έργου (ΙΟs) και ιδιαιτέρως στη δράση ΙΟ6 ‘Best Practices Guide’ της οποίας την ευθύνη έχει ο Σύλλογος ΑΜΥΜΩΝΗ. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να αποσαφηνίσουμε προβληματισμούς, να συνεχίσουμε τη δημιουργική δράση και την ανάπτυξη καλών πρακτικών και συνεργασιών με στόχο τη διατήρηση της επιτυχημένης πορείας του έργου.

Στο τέλος της συνάντησης ακολούθησε ενημέρωση για το τι πρέπει να γίνει από κάθε εταίρο στο έργο, εντός των επόμενων μηνών, μοιραστήκαμε το σύνολο των εντυπώσεων του ταξιδιού και προγραμματίσαμε την επόμενη συνάντησή μας στην Κωνσταντινούπολη.

Στα πλαίσια του Transnational Meeting μας δόθηκε επίσης η ευκαιρία να γνωρίσουμε τη γραφική πόλη του Ζάγκρεμπ. Θαυμάσαμε το ιστορικό τμήμα της πόλης βόρεια της Πλατείας Μπαν Γέλατσιτς που αποτελείται από το Γκόρνι Κραντ και το Κάπτολ, μεσαιωνικό αστικό σύνολο εκκλησιών, ανακτόρων, μουσείων, πινακοθηκών και κυβερνητικών κτιρίων. Είδαμε επίσης το νότιο κομμάτι της πόλης, το Donji Grad, το οποίο οικοδομήθηκε τον 19ο αιώνα και έχει μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης.

Η εμπειρία που αποκομίσαμε συνάδει με τους προσδοκώμενους στόχους που είχαμε θέσει πριν το ταξίδι. Η δια ζώσης διασύνδεση μεταξύ των επαγγελματιών που εκπροσωπούσαν τους εταίρους στο έργο καλλιέργησε πρόσφορο έδαφος για ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών.