Δράσεις & εκδηλώσειςΤα Νέα της Αμυμώνης

Την Αμυμώνη επισκέφθηκαν στις 13 Μαρτίου 2019
20 μαθητές από διάφορες τάξεις του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης
στο πλαίσιο μιας εθελοντικής ομάδας μαθητών που έχει συγκροτηθεί στο σχολείο.

Στην αρχή της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε μια σύντομη ενημέρωση για τον Σύλλογό μας, έγινε μια εισαγωγή στα προβλήματα όρασης, την τυφλότητα, την αναπηρία, την πολυαναπηρία και την καθημερινότητα των ανθρώπων με οπτική αναπηρία.

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες προσομοίωσης στην τεχνική βλέποντα οδηγού.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μία δωρεά στο Σύλλογό μας με πρωτοβουλία του σχολείου!

Καλώς να ξανανταμώσουμε!