Στιγμιότυπο από την επίσκεψη ομάδας της Volton στην Αμυμώνη

Volton supports Amimoni

Volton proceeded with donation actions to Amimoni, under the umbrella of the corporate social responsibility program “Lighting up what’s worth”, covering the basic needs of the Association’s premises and offering smiles to our children!