Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΤα Νέα της Αμυμώνης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019,
η πενθήμερη δια ζώσης εκπαίδευση για την προώθηση της επικοινωνίας σε άτομα με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες

στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ KA2
Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities

PrECIVIM”

του προγράμματος  Erasmus+, Key Action 2,
με συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φορέα διαχείρισης το ΙΚΥ.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο ημέρας “Ίριδα”  από τις 18 έως και τις 22 Ιουνίου με τη συμμετοχή προσωπικού από όλα τα προγράμματα του συλλόγου ΑΜΥΜΩΝΗ. Στο διάστημα αυτό είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την Associate Professor Andrea HATHAZI PhD in Special Education Department από το πανεπιστήμιο BBU (Babes Bolyai University), που ακολούθησε το πρόγραμμα του κέντρου ημέρας και ανέλαβε την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την ΑΜΥΜΩΝΗ.