Γενικά Νέα

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την προσαρμογή των υπηρεσιών υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας καθώς και τη χρηματοδότησή τους, ενώ παράλληλα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των άτυπων φροντιστών (μέλη της οικογένειας και φίλοι που παρέχουν τακτική, συνεχή βοήθεια χωρίς πληρωμή). Η συνεργασία των υπηρεσιών υποστήριξης με τους άτυπους φροντιστές είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η συνέχεια της παροχής φροντίδας και υποστήριξης σε άτομα με αναπηρίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στο Webinar, το οποίο διοργανώθηκε από το EASPD και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 3.00 μ.μ., εκπρόσωποι οργανώσεων από όλη την Ευρώπη συζήτησαν τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί καθώς και τις ιδέες τους σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση της κατάστασης.

Την Αμυμώνη εκπροσώπησε η κ. Χριστιάνα Ζώτου, Υπεύθυνη Συντονισμού των Προγραμμάτων.

Δείτε το Webinar εδώ