Σας γνωστοποιούμε ότι, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Ευαισθητοποίησης  19/10 έως και 23/10, η Αμυμώνη θα βρίσκεται στο Deree College, στην Αγία Παρασκευή, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Supporting People with Disabilities.

Για τις 20/10, η επιστημονική ομάδα της Αμυμώνης έχει προβλέψει και θα πραγματοποιήσει διάφορες βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια, στα οποία καλούνται όλοι οι σπουδαστές του Deree College να συμμετάσχουν.

Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων, θα ακολουθήσει συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες σχετικά με την εμπειρία τους, τα συναισθήματα τους, τις σκέψεις που έκαναν και τη νοοτροπία τους πριν και μετά, για θέματα αναπηρίας!

Επίσης, στις 19/10 στον ίδιο χώρο, θα λειτουργεί το stand της Αμυμώνης, με διάφορες ιδέες για δώρα, όπως χειροποίητα κοσμήματα, κατασκευασμένα από το εργαστήρι μας.

Ιστοσελίδα Deree College : http://www.acg.edu/events/supporting-people-with-disabilities