Η Αμυμώνη, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Υποστήριξης οικογενειών & προσωπικού εκπαίδευσης παιδιών με προβλήματα όρασης 0-10 ετών από την ελληνική περιφέρεια, το οποίο υλοποιείται από το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης του συλλόγου μας, πραγματοποίησε στις 25-27 Απριλίου 2016 τριήμερο ταξίδι στην περιοχή του Ηρακλείου και των Χανίων Κρήτης με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων που έρχονται σε επαφή με μικρά παιδιά με προβλήματα όρασης.
Συγκεκριμένα έγινε διήμερη επίσκεψη στο Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου από δύο άτομα του προσωπικού της πρώιμης παρέμβασης με σκοπό την ενημέρωση και την πρακτική συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα του κέντρου για την εκπαίδευση 11 παιδιών με προβλήματα οπτικής αντίληψης.
Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη και ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού του παραρτήματος της ΕΛΕΠΑΠ Χανίων για τη λειτουργία του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης στην Αθήνα, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μικρών παιδιών με προβλήματα όρασης, καθώς και των οικογενειών τους και να τους ενημερώσει για τις υπηρεσίες του προγράμματος, αλλά και για τη δυνατότητα συνεργασίας των δύο φορέων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών μικρών παιδιών με προβλήματα όρασης 0-10 ετών.
Το πρόγραμμα «Υποστήριξη οικογενειών & προσωπικού εκπαίδευσης παιδιών με προβλήματα όρασης 0-10 ετών από την επαρχία» υλοποιείται από το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με προβλήματα όρασης του συλλόγου Αμυμώνη με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.