Δράσεις & εκδηλώσειςΤα Νέα της Αμυμώνης

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης οικογενειών και εκπαιδευτών παιδιών με προβλήματα όρασης από την Ελληνική περιφέρεια, το οποίο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πραγματοποιήθηκε διήμερη επίσκεψη δύο μελών του προσωπικού του προγράμματος στην ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και συγκεκριμένα από τις Ι.Βονικάκη και Α.Γιαννοπούλου με σκοπό την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών συνολικά 6 παιδιών με προβλήματα όρασης με και χωρίς πρόσθετες αναπηρίες.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση περιλάμβανε την αξιολόγηση 5 εκπαιδευόμενων παιδιών, με την παρουσία των γονέων και των εκπαιδευτών τους, η οποία έλαβε χώρα σε αίθουσα της ΕΛΕΠΑΠ στις 30 & 31/3/2017. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης έγινε παιδαγωγική παρατήρηση της λειτουργικής εναπομείνασας όρασης και της απτικής αντίληψης 5 παιδιών με υλικό της πρώιμης παρέμβασης με σκοπό την κατανόηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών τους. Μετά το πέρας της αξιολόγησης των παιδιών, την 31η Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το προσωπικό της ΕΛΕΠΑΠ, καθώς και με τον κο Λάμπρο Αλεξόπουλο, οφθαλμίατρο και εθελοντή της ΕΛΕΠΑΠ, κατά την οποία συζητήθηκαν  οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και προτάθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες & εργονομικές παρεμβάσεις για κάθε ένα από αυτά. Μετά τη συνάντηση υπογράφηκε σχετικό σύμφωνο συνεργασίας, που προσδιορίζει τη διάθεση και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων στο μέλλον.