Τα Νέα της Αμυμώνης

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης οικογενειών και προσωπικού εκπαίδευσης παιδιών με προβλήματα όρασης 0-10 ετών από την περιφέρεια, το οποίο υλοποιείται από το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης του Συλλόγου της Αμυμώνης, πραγματοποιήθηκε ταξίδι, στο οποίο συμμετείχε ένα μέλος του προσωπικού του προγράμματος.

Το ταξίδι έλαβε χώρα στις πόλεις της Καλαμάτας και του Ναυπλίου. Σκοπός του ταξιδιού ήταν η επίσκεψη στις οικίες των οικογενειών και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών δύο παιδιών με χαμηλή όραση και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και η συνεργασία με τους ειδικούς θεραπευτές των παιδιών.

Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις συνεργασίας με ειδικούς θεραπευτές των περιοχών. Ειδικότερα 1 εργοθεραπεύτρια από την Καλαμάτα, 1 φυσικοθεραπεύτρια από το κέντρο «Παιδική Πορεία» της ίδιας περιοχής και 1 εργοθεραπεύτρια από την περιοχή του Ναυπλίου.