Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης, των Συλλόγων «Αμυμώνη» και «Συζωή», στο πλαίσιο της 10ης Επιστημονικής Ημερίδας, της Ελληνικής Εταιρείας Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού (Ε.Ε.Π.Ο.Σ.).  Η ημερίδα έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς. Ο τίτλος της παρουσίασης ήταν: «Παιδιά με σοβαρά προβλήματα όρασης και άλλες αναπηρίες: Το βήμα μετά…. τον ιατρό».

Συνεργάστηκαν η κα Βονικάκη Ιωάννα (Αμυμώνη) και η κα Νεοφωτίστου Κων/να (Συζωή), ενώ την παρουσίαση έκανε η κα Βονικάκη.

IMG_20161119_152726IMG_20161119_153715