Στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης οικογενειών και προσωπικού εκπαίδευσης παιδιών με προβλήματα όρασης 0-10 ετών από τη περιφέρεια, το οποίο υλοποιείται από την Πρώιμη Παρέμβαση του συλλόγου της Αμυμώνης, πραγματοποιήθηκε ταξίδι στη περιοχή των Ιωαννίνων και της Καστοριάς (24-26 Μαΐου 2017). Τις περιοχές επισκέφθηκαν δύο εκπαιδεύτριες του προγράμματος, ενώ σκοπός του ταξιδίου ήταν η επίσκεψη στις οικίες  3 παιδιών για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους, αλλά και η συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Πιο συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση του προγράμματος σε προκαθορισμένη συνάντηση με το Κέντρο Αποκατάστασης το οποίο εδρεύει στο Άργος Ορεστικού της Καστοριάς. Το εν λόγω κέντρο ενώθηκε πρόσφατα με το Δημόσιο Νοσοκομείο της Καστοριάς και εξυπηρετεί κάθε χρόνο 300 άτομα με νευρολογικά προβλήματα, εγγενή ή επίκτητα, όλων των ηλικιών. Από αυτά τα άτομα τα 100 είναι βρέφη και παιδιά. Στην παρουσίαση συμμετείχαν 10 άτομα από τη διεπιστημονική ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών θεραπευτών, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, ψυχολόγου, κοινωνικής λειτουργού και ψυχιάτρου. Συζητήθηκε η πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας των δύο φορέων για την αξιολόγηση παιδιών με προβλήματα όρασης στο χώρο του κέντρου, εκφράστηκε η ανάγκη υποστήριξης παιδιών και οικογενειών στην περιοχή για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (από τη γέννηση έως τη σχολική ένταξη), καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες υπηρεσίες και τέλος αναφέρθηκαν τα οφέλη του προγράμματος και η ανάγκη εκπαίδευσης των ειδικών, για καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά με προβλήματα όρασης.

Στην περιοχή των Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε συνάντηση με μητέρα, η οποία εκπροσωπεί μια ομάδα μητέρων με παιδιά με αντίστοιχα προβλήματα όρασης με και χωρίς πρόσθετες αναπηρίες από την περιοχή. Η συγκεκριμένη μητέρα έφερε σε επαφή το πρόγραμμα  με το Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας των παιδικών χωριών SOS το οποίο στεγάζεται στο Καμπέριον Πνευματικό Ίδρυμα. Στο κέντρο έχει παραχωρηθεί από τη μητρόπολη αίθουσα, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Για τον λόγο αυτό εκφράστηκε η επιθυμία της συμβολής της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας του Συλλόγου Αμυμώνη, καθώς οραματίζονται τη δημιουργία ενός χώρου ο οποίος πιθανόν να εξυπηρετεί στο μέλλον για κάποιες ώρες ημερησίως, τις ανάγκες γονέων, παιδιών μικρών και μεγαλύτερων με προβλήματα όρασης με και χωρίς πρόσθετες αναπηρίες ως προς τον ελεύθερο χρόνο τους ή πιθανόν την εκπαίδευσής τους.

Οι δύο εκπαιδεύτριες μετά το ταξίδι, παρουσίασαν τις εμπειρίες τους στα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, και συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας με τους φορείς της τοπικής κοινότητάς των Ιωαννίνων και της Καστοριάς.