Στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης οικογενειών και προσωπικού εκπαίδευσης παιδιών με προβλήματα όρασης 0-10 ετών από την ελληνική περιφέρεια, το οποίο υλοποιείται από την Πρώιμη Παρέμβαση του Συλλόγου της Αμυμώνης με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παραπέμφθηκαν προς παρατήρηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών 4 παιδιά με τύφλωση από την περιοχή της Άρτας και της Πρέβεζας. Η παραπομπή έγινε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών, Περιφερειακής Ένωσης Βορειοδυτικής Ελλάδος, παράρτημα Άρτας και την αντιπρόεδρο κα Γλυκερία Παππά, φορέας στον οποίον είχαμε απευθυνθεί με παρουσίαση του προγράμματος την περασμένη χρονιά.

Από την επεξεργασία των αιτημάτων των οικογενειών, φάνηκε ότι το κύριο αίτημα τους ήταν η εκπαίδευση κινητικότητας και προσανατολισμού των παιδιών, καθώς βρίσκονται σε ηλικία εκπαίδευσης για την ένταξή τους στην κοινότητα, ενώ δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή κανένας αντίστοιχος εκπαιδευτής, αλλά και άλλα αιτήματα κάλυψης αναγκών της ανάπτυξης τους. Προέκυψε ότι τα 3 παιδιά ήταν μεγαλύτερα των 10 ετών και δεν εντάσσονται στα ηλικιακά όρια του προγράμματος. Σχεδιάστηκε λοιπόν ένα νέο σχήμα παρέμβασης για το συγκεκριμένο ταξίδι, σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα της Ίριδας του Συλλόγου της Αμυμώνης.

Σκοπός του ταξιδιού ήταν η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών, της απτικής αντίληψης αλλά και η αξιολόγηση και εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό των 3 παιδιών στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας και της Πρέβεζας. Επίσης και η άμεση συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σωματείο Τυφλών και την αντιπρόεδρο κα Γλυκερία Παππά. Στο ταξίδι συμμετείχαν η κα Χ.Ζώτου εκπαιδεύτρια κινητικότητας και προσανατολισμού της Ίριδας και κα Ι. Βονικάκη εκπαιδεύτρια του προγράμματος της Πρώιμης παρέμβασης.