Καλό καλοκαίρι από την Αμυμώνη

Όλοι εμείς στην Αμυμώνη, γονείς, παιδιά κι εργαζόμενοι σας ευχόμαστε Καλό καλοκαίρι με υγεία, καλές διακοπές και προσοχή στα μέτρα προστασίας για όλους μας και για καθένα ξεχωριστά, για να βρεθούμε όλοι μαζί το Σεπτέμβριο δυνατοί και υγιείς!

Σκιαγράφηση του Έργου ErISFaVIA

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, έχει σημειωθεί δραματική αύξηση του αριθμού των ατόμων με οπτική αναπηρία και πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και των τυφλοκωφών. Οι ιδιαίτερες ανάγκες τους πρέπει να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο δικτύου καλά οργανωμένων υπηρεσιών και προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, σε συνδυασμό με την προσαρμογή των πόρων που επενδύονται σε προγράμματα κατάρτισης…