Γενικά Νέα

Το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ ΙΙ – Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων» αποτελεί συνέχεια του έργου ΘΑΛΗΣ Ι και υλοποιείται από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση HIGGS σε συνεργασία με ερευνητές από 3 πανεπιστήμια. Στόχος του προγράμματος είναι η χαρτογράφηση και η αξιολόγηση του χώρου των ελληνικών ΜΚΟ, προσφέροντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΜΚΟ, χρηματοδότες,  εθελοντές, ερευνητές, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την ευρύτερη κοινή γνώμη κλπ.) μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα του χώρου.

Η ΑΜΥΜΩΝΗ είναι μια από τις Οργανώσεις που συμμετείχαν από την πρώτη φάση του έργου ΘΑΛΗΣ Ι. Στη δεύτερη φάση του έργου κατάφερε στο πεδίο Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη να λάβει μια πολύ θετική αξιολόγηση. Ειδικά στο κριτήριο της οργάνωσης βαθμολογήθηκε με 4 αστέρια, την υψηλότερη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε από τις ΜΚΟ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Δείτε τα αποτελέσματα της Αμυμώνης

Δείτε τα συνολικά αποτελέσματα