Η Αμυμώνη εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την ολοκλήρωση του πρώτου έτους χρηματοδότησης του προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με στόχους:

Α: Εμπλουτισμός και βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης

Β: Περεταίρω Γνωστοποίηση του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης στην Αττική και επέκτασή του για την κάλυψη των ευρύτερων αναγκών στην επαρχία

Το παρακάτω κείμενο συνοψίζει τις δράσεις του προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με προβλήματα όρασης 0-6 ετών του συλλόγου Αμυμώνη, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για το έτος 2014-2015.

Με την χρηματοδότηση στάθηκε δυνατό να πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των στόχων που τέθηκαν, οι οποίοι και θα ενισχυθούν κατά το δεύτερο έτος της στενής μεταξύ μας συνεργασίας.

Αναλυτικά ο απολογισμός του προγράμματος