Το Όραμά μας

Όραμά μας είναι κάθε άνθρωπος με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα να λαμβάνει την εκπαίδευση και τις θεραπείες που χρειάζεται, να αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητές του και να ζει κατά το δυνατό αυτόνομα και με αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, κι ακόμα, η οικογένειά του να έχει την απαραίτητη υποστήριξη και φροντίδα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του.

Η Αποστολή μας

Αποστολή μας από το 1993 είναι να παρέχουμε σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα όρασης και την οικογένειά του δια βίου εκπαίδευση, φροντίδα και υποστήριξη, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του σε κάθε ηλικία, για όσο χρειάζεται η οικογένεια:

 • Παρέχοντας στους ανθρώπους και στις οικογένειές τους εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσα από 4 διαφορετικά προγράμματα και ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας ή κοινωνικής κατάστασης.
 • Υλοποιώντας δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην απαιτητική καθημερινότητά τους, ενώ παράλληλα έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.
Οι αξίες μας
 • Σεβασμός
 • Αξιοπρέπεια
 • Ισότητα
 • Συνεργασία
 • Διαφάνεια
 • Καινοτομία
Τι κάνει την Αμυμώνη ξεχωριστή;

Η Αμυμώνη είναι ο μόνος πανελλήνιος φορέας που παρέχει εκπαίδευση, φροντίδα και θεραπείες σε παιδιά και ενήλικες με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες καλύπτοντας όλο το ηλικιακό τους φάσμα, στηρίζοντας παράλληλα με κάθε τρόπο τις οικογένειές τους.

 • Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από υψηλά και συνεχώς καταρτιζόμενο προσωπικό
 • Μοναδικότητα ως προς την ωφελούμενη ομάδα
 • Φροντίδα για κάλυψη αναγκών δια βίου
 • Διαφάνεια και συνέπεια
 • 27 έτη συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας