Η ίδρυση του Συλλόγου «Αμυμώνη» οφείλεται στην έλλειψη οποιουδήποτε κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου για παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου, Παρασκευή Μπέλλου, μητέρα παιδιού που τότε αντιμετώπιζε αυτή την πραγματική ανεπάρκεια στη χώρα, εμπνεύστηκε και δημιούργησε μαζί με άλλους  γονείς που αντιμετώπιζαν την ίδια αγωνία για το μέλλον των παιδιών τους, την Αμυμώνη.

Ο στόχος, αυτονόητος. Να έχουν και τα τυφλά παιδιά με πρόσθετες αναπηρίες, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την αξιοπρέπεια.

Η Αμυμώνη παραμένει ο μόνος πανελλήνιος φορέας που εκπαιδεύει παιδιά & ενήλικες με οπτική & πολλαπλές αναπηρίες. Όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα 4 προγράμματα που λειτουργεί, έχει περιθάλψει, βοηθήσει και εκπαιδεύσει πάνω από 480 άτομα, αλλά παράλληλα έχει καθοδηγήσει και στηρίξει με κάθε τρόπο και τις οικογένειές τους.