Στιγμιότυπα από την εκδήλωση Κοινωνικής Προσφοράς που πραγματοποίησε η Alpha Bank, το Σάββατο 08.04.2017.