Γενικά Νέα

Στην 25η επέτειό του, το EASPD διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο

«Το μέλλον είναι τώρα: Τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των υπηρεσιών που λαμβάνουν.»

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει φορείς από όλη την Ευρώπη, με στόχο να διερευνήσουν την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των ατόμων με και χωρίς αναπηρία. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 13-14 Οκτωβρίου 2021 και η ομάδα της Αμυμώνης θα είναι εκεί!

Τι είναι το EASPD

Το EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί και προβάλλει δράσεις περισσότερων από 10.000 φορέων στην Ευρώπη, που παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία. Ο βασικός στόχος του είναι να προωθήσει μέσω υπηρεσιών υψηλής ποιότητας την παροχή ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, που στην Ευρώπη ξεπερνούν σε αριθμό τα 80 εκατομμύρια.