Ψηλάφισε την τέχνη, άκου τη θάλασσα: Το έργο του Κ. Βολανάκη για άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπές αναπηρίες

“Ψηλάφισε την τέχνη, άκου τη θάλασσα”: Συμπεριληπτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα για ΑμεΑ

Με διαδραστικό τρόπο κι αξιοποιώντας όλες τις αισθήσεις το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ψηλάφισε την τέχνη, άκου τη θάλασσα”: αποτελεί ένα από τα πρώτα πλήρως προσβάσιμα προγράμματα για την Νεοελληνική Τέχνη το οποίο απευθύνεται και σε ΑμεΑ.