εκπρόσωποι της Αμυμώνης και άλλων φορέων στο πλαίσιο της 1ησ διακρατικής συνάντησης για το έργο VIsion

Πρώτη διακρατική συνάντηση για το έργο VISION στο Βέλγιο

Η πρώτη διακρατική συνάντηση (Kick Off Meeting) για το έργο VISION «VIsion for IncluSIOn and SustaiNability», με τη συμμετοχή πέντε ευρωπαϊκών οργανισμών από τέσσερις διαφορετικές χώρες, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου στο Βέλγιο.