Η Αμυμώνη θα είναι παρούσα στο Bright Start International Conference

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου για την Πρώιμη Παιδική Ανάπτυξη, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος της Αμυμώνης, με συντονίστρια την Αγάπη Παπαδάκη, Υπεύθυνη Προγράμματος & Ανάπτυξης της Πρώιμης Παρέμβασης.