Δύο από τις εκπαιδεύτριες της Πρώιμης παρέμβασης μπροστά από το Karin Dom

Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Karin Dom για το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης

Στο πλαίσιο του LHN Project, το EASPD διοργάνωσε εκπαιδευτικό ταξίδι στο Karin Dom της Βουλγαρίας -έναν φορέα πρότυπο στην εφαρμογή Πρώιμης Παρέμβασης- στο οποίο συμμετείχαν και εκπρόσωποι του προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης της Αμυμώνης.