Ηλικιωμένος άνδρας στέκεται κοντά στο παράθυρο, με σκυμμένο κεφάλι και ακουμπάει το χέρι στα μάτια του

Ο αντίκτυπος της χαμηλής όρασης στην κοινωνική δραστηριότητα

Οι οπτικές ενδείξεις παίζουν συνήθως ζωτικό ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς εκτός από την κύρια ένδειξη για την αναγνώριση άλλων ανθρώπων, παρέχουν σημαντικές μη λεκτικές κοινωνικές πληροφορίες, μέσω των εκφράσεων του προσώπου και της γλώσσας του σώματος.