Θέση φροντιστή/τριας με ειδικότητα νοσηλευτή/τριας ή εκπαιδευτή/τριας ΑΜΕΑ στη Σ.Υ.Δ. “Λίλιαν Βουδούρη”

Ζητείται Φροντιστής με ειδικότητα Νοσηλευτή/τριας ή Εκπαιδευτή/τριας ΑΜΕΑ στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν Βουδούρη» της Αμυμώνης