Διαδικτυακή συζήτηση: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Την Τετάρτη 16/12 η Υπεύθυνη Συντονισμού της Αμυμώνης, Χριστιάνα Ζώτου, συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης…