Ολοκλήρωση εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του έργου PreCIVIM

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η εξ’ αποστάσεως on line εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Promoting Effective  Communication  for  Individuals  with  a  Vision  Impairment and Multiple Disabilities “PrECIVIM”