Η Εθνική Τράπεζα επίσημος χορηγός του Προγράμματος της Πρώιμης Παρέμβασης

Η Εθνική Τράπεζα όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει ότι η στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων αποτελεί βασική της προτεραιότητα, ενώ παράλληλα πρωτοστατεί σε δράσεις που στόχο έχουν την κοινωνική πρόοδο.