Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι στον παιδότοπο!

Ο παιδότοπος Carousel στην Ηλιούπολη φιλοξένησε τους μικρούς εκπαιδευόμενους του κέντρου ημέρας ΙΡΙΔΑ και τους εκπαιδευτές τους.

Μικροί και μεγάλοι μέσα στις μπάλες και τα φουσκωτά απόλαυσαν μια ξένοιαστη μέρα γεμάτη παιχνίδι, γέλιο και χαρά!

Σκιαγράφηση του Έργου ErISFaVIA

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, έχει σημειωθεί δραματική αύξηση του αριθμού των ατόμων με οπτική αναπηρία και πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και των τυφλοκωφών. Οι ιδιαίτερες ανάγκες τους πρέπει να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο δικτύου καλά οργανωμένων υπηρεσιών και προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, σε συνδυασμό με την προσαρμογή των πόρων που επενδύονται σε προγράμματα κατάρτισης…