Χρειαζόμαστε: Φροντίστρια πλήρους απασχόλησης

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΔ/ΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡ/ΤΑ ΟΡΑΣΕΩΣ “Η ΑΜΥΜΩΝΗ” στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου